obec v srdci Českého ráje

Dne 1.10. 2018 dojde v obci Hrubá Skála, části Hrubá Skála, Bohuslav a Želejov k plánovanému přerušení
dodávky elektřiny od 9.00 hod do 11.00 hod.

Bližší informace lze naleznout na webových stránkách ČEZu v sekci “Odstávky” nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, 20 dnů před uvedeným termínem.