obec v srdci Českého ráje

Dne 11.10. 2018 dojde v obci Hrubá Skála, části Hrubá Skála, Bohuslav a Želejov k plánovanému přerušení dodávky elektřiny od 7.30 hod do 15.00 hod.

Bližší informace lze naleznout na webových stránkách ČEZu v sekci “Odstávky” nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, 20 dnů před uvedeným termínem.