obec v srdci Českého ráje

Obec Hrubá Skála v roce 2020 uskutečnila za podpory Libereckého kraje Opravu střechy venkovské prodejny v rámci dotačního programu – Program obnovy venkova, dotační titul “Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti”

Za udělenou podporu děkujeme