obec v srdci Českého ráje

Aktuality

Povinné očkování psů proti vzteklině.

Povinné očkování psů proti vzteklině se bude konat dne 12. 9. 2020 v osadách:

Borek u hospody                                           9:00 – 9:10hod

Rokytnice u Formánků                                 9:15 – 9:20 hod

Želejov u Machačných                                 9:25 – 9:30 hod

Prašivec                                                         9:35 – 9:40 hod

Hrubá Skála                                                   9:45 – 9:50 hod

Doubravice u prodejny                                 9:55 – 10:10 hod

Doubravice u Cvrčků                                    10:15 – 10:20 hod

Hnanice                                                         10:25 – 10:35 hod

 

Očkování psů je povinné pro psy od stáří 3 – 6 měsíců a dále podle pokynů výrobce vakcíny.

V Turnově 12. 8. 2020                                                                               MVDr. Petr Kudělka

Ve čtvrtek 30.7.2020 byl Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje oznámen první aktivní případ COVID 19 v obci Hrubá Skála. Žádáme občany aby i nadále dodržovali zvýšená hygienická opatření a sledovali aktuální epidemiologická opatření.