obec v srdci Českého ráje

Starostka:

  • Jitka Šimková

Místostarosta:

  • Jaroslav Šálek
  • Karel Bugno

Členové:

  • Ing. Daniel Pešek
  • JUDr. Vladimír Řípa
  • Pavel Stuchlík
  • Ing. Daniel Pešek ml.
  • Daniela Vaníčková
  • Ivana Valentová

Výbory:

Finanční výbor:
předseda: Ing. Daniel Pešek

členové: Zdeňka Bartošová, Karel Bugno

Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Daniel Pešek ml.

členové: Mgr. Jana Bugnová, Jana Švárová


Fakultativní výbory:

Výbor pro strategii, rozvoj, plánování a obecní majetek, pro ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání a služeb, dopravu a bezpečnost:

předseda: Vladimír Řípa

členové: Ladislav Mareš, Josef Šorm, Tomáš Tyl, Milan Hromada, Jan König, Ivan Kunetka, Zdeněk Skolil, Vladimír Hampl, Rudolf Kadlec, Jan Kobr, Eva Hašlarová, Oldřich Blažek, Jaroslav Šálek, Zdeněk Strnad, Daniel Pešek, Tomáš Bugno, Pavel Jirák, Ladislav Patrák, Karel Bugno, Jan Šimůnek

Výbor pro sport, kulturu, rodinu, sociální rozvoj a školu

předseda: Jaroslav Šálek

členové: Daniel Pešek ml., Jarmila Paříková, Zdena Kopecká, Zuzana Najmanová, Pavla Vaníčková, Daniela Vaníčková, Ilona Athertonová, Jan Holubec, Zuzana Bukvicová, Radka Bugnová,

Miroslava Hlubučková, Miroslav Dědek, Daniel Pešek

Výbor pro řešení připomínek a podnětů občanů, pro problematiku osad a dotační tituly

předseda: Jitka Šimková

členové: Ondřej Švára, Jana Švárová, Miluše Hanzlová, Pavel Stuchlík, Dušan Ferbas, Eliška Luhanová, Hana Patráková