obec v srdci Českého ráje

Základní a Mateřská škola Hrubá Skála – Doubravice

je příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Hrubá Skála.

Základní informace:

http://www.zshrubaskala.cz

Adresa: Doubravice 61, 511 01 Hrubá Skála
IČ: 71006923
IZO 600098982
Telefon: 481 389 521
Ředitel školy: Mgr. Jiří Koutský

Mateřská škola
Vyučuje se v jednom oddělení 28 žáků.

Základní škola 1. až 5. ročník
Vyučuje se ve třech třídách. Současný počet žáků je 39. Kapacita ZŠ je 75 žáků.

Školní družina
Vyučuje se v jednom oddělení 30 žáků.

Školní jídelna
Stravují se zde žáci ZŠ, MŠ a zaměstnanci školy.
Do vyčerpání kapacity 100 vydaných obědů denně se stravují cizí strávníci za cenu oběda 60Kč.