obec v srdci Českého ráje

Základní a Mateřská škola Hrubá Skála – Doubravice

je příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Hrubá Skála.

Základní informace:

http://www.zshrubaskala.cz

Adresa: Doubravice 61, 511 01 Hrubá Skála
IČ: 71006923
IZO 600098982
Telefon: 481 389 521
Ředitel školy: Mgr. Jiří Koutský

Kapacita: Mateřská škola 28 dětí
Základní škola (1.-5. stupeň nyní ve dvou třídách) 75 žáků
Školní družina 40 žáků
Školní jídelna 100 jídel