obec v srdci Českého ráje

Znak

V modrém štítě na zlatém dvoustupňovém soklu stříbrná věž s kvádrovaným soklem, s cimbuřím, obloukovým oknem a stanovou střechou, obojí červené, provázená dvěma přivrácenými křídly, pravým zlatým a levým stříbrno-černě kosmo děleným. Dole vyrůstá zelená hůl závitem do leva kvetoucí do stran dvěma vztyčenými modrými květy zvonky.

Vlajka

List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, modrý a žlutý, v poměru 1 : 6 : 1. V modrém pruhu bílá věž s kvádrovaným soklem, cimbuřím, obloukovým oknem a stanovou střechou, obojí červené, provázená dvěma přivrácenými křídly, na žerďové straně žlutým a na vlající straně bílo-černě kosmo děleným. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.