obec v srdci Českého ráje

Nachází se u mostu na prostranství před zámkem Hrubá Skála. Je postaven v jednoduchém klasicistním slohu v r.1812. Je bez věží. Stavebníkem byl tehdejší majitel panství Hrubá Skála hrabě Josef Karel z Valdštejna (nar.1755, zemřel v r. 1814). Fundátor je pochován jako jediný v kryptě kostele v uniformě rakouského generálmajora.

Kostel je částečně vysekán ve skále (kněžiště kostela), která nejde vhodně odizolovat, tudíž je vlhký. Kostel je téměř bez vnitřního vybavení. Hlavní oltář sv.Josefa je novogotický dodaný frmou Bušků ze Sychrova koncem 19. století. Je bez umělecké ceny. Postranní oltář P.Marie byl zničen dřevomorkou. Začátkem 70.let dvacátého století bylo zničeno též nejkrásnější dílo – sádrová socha Ježíše z roku 1935, dar našeho jednoho z nejpřednějších umělců – akademického sochaře Josefa Drahoňovského, profesora umělecko průmyslové školy v Praze (nar. 1877 a zemřel v r. l939). 

V r. 1815 – 1820 byl administrátorem na Hrubé Skále přední český buditel Antonín Marek z Turnova známý v pozdější době jako “Libuňský jemnostpán”.

Farní obvod Římskokatolické farnosti Rovensko pod Troskami
P.Th.Mgr. Tomasz Dziedzic, Rovenský farář, tel. 605 222 762

v sezóně denně přístupný 
Bohoslužby: Květen – Listopad, Mše svatá – každá 2. sobota v měsíci od 17:30 hod