obec v srdci Českého ráje

Mariánská vyhlídka – výhled na zámek Hrubou Skálu, Trosky, Kozákov, Skalní město.

Adamovo lože – vytesáno ve skalní sluji.

Myší díra – skalní průrva.

Rašeliniště Vidlák.

Mokřad na předělu povodí Libuňky a Žehrovského potoka (mezi Hrudkou a Vidlákem)

Podtrosecké rybníky – Státní přírodní rezervace Podtrosecká údolí.