obec v srdci Českého ráje

Arboretum Bukovina
K pozoruhodným místům Českého ráje, kde se snoubí domov s dechem vzdálené ciziny, patří arboretum na Hrubé Skále (Bukovina). Na mírném téměř tříhektarovém svahu tu najdeme na stovku vzácných stromů, jejichž nejstarší exempláře zde zasadil lesník Leopold Anger, když na příkaz Aehrentalů v letech 1860 – 1862 arboretum zakládal. Několik druhů dubů, buků, borovic, jedlí, smrků i dalších okrasných a lesnich stromů, jež pocházejí z větší části ze Severní Ameriky a jiných států, tvoří zajímavé a vyhledávané společenství, kde stráví příjemné chvíle odborník i laik. 
Okolím Hrubé Skály vede i velké množství dobře značených cyklotras.
Lesní hřbitov na Hrubé Skále je vzdálen od prostoru před zámkem po silnici k Troskám asi 200 m na rozcestí silnic do Doubravice a Borku. Je to krásný a tichý kout pro věčný odpočinek zemřelých a vzpomínky na ně.
Mariánská vyhlídka, z níž je krásný rozhled na Hrubou Skálu, Trosky, Kozákov, část Dračích skal a krásného okolí. Tuto vyhlídku také navštívil pan prezident T. G. Masaryk. Pod Mariánskou vyhlídkou se nachází symbolický horolezecký hřbitov. Na skalním bloku u jeho vrcholu je umístěna symbolika nedokončeného života. Pod nimi jsou štítky se jmény horolezců, kteří tragicky zahynuli při zdolávání skalních velikánů po celém světě.
Adamovo lože se nachází směrem z rozcestí turistických cest na Mariánskou vyhlídku a Valdštejn.
Věžický rybník – vystupují zde skalní masivy přímo z vody. Možnost koupání. Rybník se nachází v údolí pod osadou Krčkovice. Patří mezi rybníky přírodní rezervace Podtrosecká údolí, stejně jako další rybníky Rokytnický, Hrudka, Vidlák a Krčák.
Zámek Hrubá Skála – v jeho blízkosti je Myší díra – skalní průrva, kudy vede cesta do lázní Sedmihorek.