obec v srdci Českého ráje

15.12.2015 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 1-11-2015
9.12.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 16.12.2015 v 18:00 hodin v Hnanicích – kulturní místnost
7.12.2015 Rozvojový strategický dokument obce Hrubá Skála na období 2015 – 2024
20.11.2015 Informace o odstávce systému pro nabírání a předání občanských průkazů a cestovních dokladů
19.11.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 26.11.2015 v 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála
11.11.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 18.11.2015 v 17:30 hodin na OÚ Hrubá Skála
10.11.2015 Veřejné zasedání Mikroregionu 19.11.2015 od 16:30 v Karlovicích – restaurace Bowling v Sedmihorkách
15.10.2015 Záměr obce o směně pozemků – Obec Hrubá Skála a manželé Svobodovi
14.10.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 21.10.2015 od 17:30 hodin
14.10.2015 Usnesení – Dražební vyhláška LV 572 v KÚ Hrubá Skála – 24.11.2015 od 13°° hodin
11.10.2015 Obec Hrubá Skála vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obchodu v Doubravicích – zde k nahlédnutí plány obchodu
5.10.2015 Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků 21-9-2015
25.9.2015 Obec Hrubá Skála vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní – matrikář (ka)
15.9.2015 Záměr obce o pronájem nebytových prostorů – 2. poschodí kancelář – paní Stříbrná
15.9.2015 Záměr obce o směně pozemků – Obec Hrubá Skála a manželé Svobodovi
14.9.2015 ČEZ – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů !!!
8.9.2015 Veřejná vyhláška – Oznámení o zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání
7.9.2015 Veřejné zasedání Mikroregionu 15.9.2015 – Kacanovy v restaurace Králíček
3.9.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 10.9.2015 od 17°°hodin ve Hnanicích
15.8.2015 Stavební povolení – rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice ( Krčák, Vidlák )
11.8.2015 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
11.8.2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba – 10.9.2015 od 11°° hodin
10.8.2015 Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05
17.6.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 25.6.2015 od 17 hodin
15.6.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení – rekonstrukce cesty III/28115 Troskovice
9.6.2015 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu – cesta Hnanice – ukončeno
7.6.2015 Souhlas s provedením ohlášené stavby – rekonstrukce cesty Hnanice
25.5.2015 Závěrečný účet DSO Mikroregion Český ráj za rok 2014
24.5.2015 Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků 5-2015
24.5.2015 Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje 2012 – 2018
19.5.2015 Výsledná kalkulace vody předané za rok 2014
18.5.2015 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Borek
14.5.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva – 21.5.2015 od 17 hodin
13.5.2015 Veřejné zasedání Mikroregionu 11.6.2015 – Libošovice v pensionu DoNi
6.5.2015 Výzva k pronájmu pozemků obce Hrubá Skála
5.5.2015 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za rok 2014
5.5.2015 Závěrečný účet Gordic 2014 obce Hrubá Skála
5.5.2015 Závěrečný účet 2014 obce Hrubá Skála
5.5.2015 Výkaz zisku a ztrát obce Hrubá Skála
5.5.2015 Rozvaha obce Hrubá Skála
5.5.2015 Příloha obce Hrubá Skála
5.5.2015 Přehled o změnách vlastního kapitálu obce Hrubá Skála
5.5.2015 Přehled o peněžních tocích obce Hrubá Skála
5.5.2015 Cach flow ZŠ
5.5.2015 Výsledovka ZŠ
5.5.2015 Rozvaha ZŠ
5.5.2015 Základní škola a Mateřská škola v Doubravicích
30.4.2015 Veřejná vyhláška – Daňový řád
29.4.2015 Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov
26.4.2015 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na chodník Doubravice
14.4.2015 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek – Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje
14.4.2015 Nadace ČEZ – Nová zeleň do obce Hrubá Skála
14.4.2015 Výzva na pronájem obecního majetku – prodejna a restaurace v obci Doubravice
5.4.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva – 13.4.2015 od 18 hodin
18.3.2015 Veřejné zasedání Mikroregionu – 26.3.2015 Radvánovice Motorest Zavadilka
18.3.2015 Rozhodnutí o stavebním povolení – Rekonstrukce silnice Borek – Troskovice
26.2.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva – 5.3.2015
25.2.2015 Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků
6.2.2015 Místní akční plán Obce Hrubá Skála na období 2015 až 2020
26.1.2015 Valná hromada honebního společenstva Karlovice – 13.2.2015
22.1.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva
22.1.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení – komunikace Borek – Troskovice
18.1.2015 Výzva na pronájem obecního majetku – Tenisový kurt a občerstvení
13.1.2015 Veřejné zasedání Mikroregionu – 22.1.2015 Sobotka
8.1.2015 Oznámení koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
6.1.2015 Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe
5.1.2015 Memorandum – schválené 18.12.2014
5.1.2015 Statut fakultativních výborů – schválené 18.12.2014
5.1.2015 Zjišťovací řízení k záměru Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín – Turnov
5.1.2015 Výzvy pro zemědělce – I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – 22. kolo
5.1.2015 Výzvy pro zemědělce – I.1.2.1 Lesnická technika – 22. kolo
5.1.2015 Výzvy pro zemědělce – Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
11.12.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva
3.12.2014 Zahájení zjišťovacího řízení záměru Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín – Turnov
3.12.2014 Natura 2000 – Podtrosecká údolí – nový předmět ochrany
27.11.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva
5.11.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu
3.11.2014 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
11.10.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
24.9.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
17.9.2014 Návrh rozpočtu na rok 2015- Mikroregion
17.9.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva
3.9.2014 Změna místa konání veřejného zasedání Mikroregionu
25.8.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu
20.8.2014 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
15.8.2014 Výzva- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
22.7.2014 Městský úřad Turnov – nabídka pracovního místa
22.7.2014 Katastrální úřad Semily- vyhlášení platnosti
14.7.2014 OZV č.2/2014 – stanovení systému komunálního odpadu
14.7.2014 OZV č.1/2014 – Požární řád
23.6.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva
14.6.2014 ZŠ a MŠ – rozvaha příspěvkové organizace
14.6.2014 ZŠ a MŠ – výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace
9.6.2014 Mikroregion- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
9.6.2014 Mikroregion- Závěrečný účet za rok 2013
9.6.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu
4.6.2014 Oznámení č.2/2014 o prodeji parcely
29.5.2014 Rozhodnutí- stavební povolení
28.5.2014 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
5.5.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
2.5.2014 Katastrální úřad – oznámení o obnově katastrálního operátu
2.5.2014 Katastrální úřad – oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
2.5.2014 Katastrální úřad – oznámení dokončení obnovy katastrálního operátu
30.4.2014 Veřejná vyhláška- finanční úřad
16.4.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva
7.4.2014 Účetní závěrka obce za rok 2013
7.4.2014 Závěrečný účet obce za rok 2013
7.4.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013- Krajský úřad Libereckého kraje
2.4.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.3.2014 Výzva – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
19.3.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu
20.2.2014 Program rozvoje Libereckého kraje
17.2.2014 MŠ Hrubá Skála – zápis
12.2.2014 Oznámení – záhájení stavebního řízení
11.2.2014 Rozpočtový výhled na rok 2014-2018
7.2.2014 Závěr zjištovacího řízení
6.2.2014 Rozpočet obce na rok 2014
22.1.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva
13.1.2014 Čerpání rozpočtu obce za rok 2013 a návrh na rok 2014
13.1.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu
13.1.2014 ZŠ Hrubá Skála – Doubravice – zápis do 1.třídy
10.1.2014 Oznámení č.1/2014 – o prodeji parcely
8.1.2014 Oznámení – revitalizace vodního toku
20.11.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva
18.11. 2013 Veřejné zasedání Mikroregionu
5.11.2013 Státní pozemkový úřad – oznámení o zamýšleném převodu
23.10.2013 Návrh rozpočtu- Mikroregion Český ráj na rok 2014
21.10.2013 Oznámení č.6/2013 – o prodeji parcely
21.10.2013 Oznámení č.5/2013 – o prodeji parcely
10.10.2013 Oznámení – o době a místě konání voleb
25.9.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
18.9.2013 Veřejné zasedání Mikroregionu
18.9.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva
11.9.2013 Krajský úřad Libereckého kraje- rozhodnutí
13.8.2013 Účetní uzávěrka příspěvkové organizace – ZŠ,MŠ
9.8.2013 Pozemkový úřad: seznam – nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám
18.7.2013 Veřejné zasedání mikroregionu
17.7.2013 Krajský úřad Libereckého kraje – veřejná vyhláška
17.7.2013 Městský úřad – předání spisu se stanoviskem
15.7.2013 Oznámení – o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka/úřednice stavebního úřadu: obec Příšovice
10.7.2013 Nařízení Státní veterinární správy
29.6.2013 Veřejná vyhláška – rozhodnutí
29.6.2013 Veřejná vyhláška – rozhodnutí
28.6.2013 Oznámení č.4/2013- o prodeji parcely
28.6.2013 Oznámení č.3/2013- o prodeji parcely
19.6.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva
30.5.2013 Výzva – vyjádření k podanému odvolání
27.5.2013 Státní pozemkový úřad- oznámení
27.5.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby
27.5.2013 Městský úřad – veřejná vyhláška – oznámení
27.5.2013 Městský úřad – veřejná vyhláška- oznámení
22.5.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva
21.5.2013 Oznámení č.2/2013 – o prodeji parcely
14.5.2013 Veřejné zasedání mikroregionu
13.5.2013 Závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2012
13.5.2013 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012- Liberecký kraj
13.5.2013 Rozvaha- bilance
13.5.2013 Výkaz zisku a ztráty
13.5.2013 Přehled o peněžních tocích
13.5.2013 Přehled o změnách vlastního kapitálu
13.5.2013 Příloha-informace
26.4.2013 Veřejná vyhláška – Finanční úřad
17.4.2013 Mikroregion- závěrečný účet za rok 2012
17.4.2013 Mikroregion- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
17.4.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva
9.4.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby
2.4.2013 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí
2.4.2013 Veřejné zasedání mikroregionu
25.3.2013 Oznámení-zahájení územního řízení
20.3.2013 Odpověď na stížnost postupu Obecního úřadu
15.3.2013 Oznámení č.1/2013 o prodeji parcely
13.3.2013 Město Turnov – vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele školy
4.3.2013 Oznámení o konání valné hromady-Honební společenstvo Troskovice
13.2.2013 Seznámení s podklady rozhodnutí
6.2.2013 Rozpočtový výhled na rok 2013-2017
6.2.2013 Rozpočet obce na rok 2013
4.2.2013 Zahájení řízení o prodloužení platnosti
4.2.2013 Nařízení Státní rostlinářské správy
31.1.2013 Veřejné zasedání mikroregionu
25.1.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby- propojení vodovodů
23.1.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva
21.1.2013 Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2013/2014
16.1.2013 Informace pro voliče – o době a místa konání II.kola volby prezidenta
15.1.2013 Čerpání rozpočtu obce za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
28.12.2012 Oznámení-zahájení územního řízení
28.12.2012 Usnesení opatrovníka
27.12.2012 Informace pro voliče- o době a místě konání volby prezidenta
21.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.4/2012
12.12.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva
5.12.2012 Oznámení starosty – okrsková volební komise
27.11.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Hrubá Skála
27.11.2012 Veřejné zasedání mikroregionu
16.11.2012 Zahájení územního řízení
14.11.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva
31.10.2012 Oznámení -částečná revize katastru nemovitostí
26.10.2012 Seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby
24.10.2012 Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných opatření
22.10.2012 Výsledky II.kola voleb do Senátu PČR- volební obvod 38,Mladá Boleslav
22.10.2012 Oznámení č.6/2012 o prodeji parcely
16.10.2012 Návrh rozpočtu mikroregionu Český ráj na rok 2013
15.10.2012 Výsledek voleb do Senátu Parlamentu ČR- volební obvod 38,Mladá Boleslav a do zastupitelstva Libereckého kraje
8.10.2012 Pozemkový fond-seznam pozemků pro veřejnou soutěž určených k prodeji
5.10.2012 Zahájení územního řízení
1.10.2012 Smlouva o dílo – oprava vodovodu v Krčkovicích
26.9.2012 Veřejné zasedání mikroregionu
20.9.2012 Rozhodnutí o dočasném umístění stavby
9.9.2012 Seznam pozemků pro veřejnou obchodní soutěž určených k prodeji
5.9.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva
10.8.2012 Nabídka pozemků určených k převodu
6.8.2012 Rozhodnutí o umístění stavby
23.7.2012 Veřejné zasedání mikroregionu
20.7.2012 Oznámení-zahájení územního řízení
9.7.2012 Obecně závazná vyhláška č.3/2012
20.6.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva
18.6.2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
4.6.2012 Obecně závazná vyhláška č.2/2012
4.6.2012 Obecně závazná vyhláška č.1/2012
28.5.2012 Exekutorský úřad Brno-město: usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
23.5.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva
21.5.2012 Liberecký kraj- pozvánka na mysliveckou konferenci
9.5.2012 Veřejné zasedání mikroregionu
7.5.2012 Závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2011
16.4.2012 Mikroregion-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
16.4.2012 Mikroregion-závěrečný účet za rok 2011
12.4.2012 Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení
12.4.2012 Finanční úřad-veřejná vyhláška
21.3.2012 Oznámení č.5/2012 o prodeji parcely
21.3.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva
16.03.2012 Pozemkový fond – seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby – po novele zák.75/2012 Sb.
15.03.2012 Zápis do mateřské školy.
14.3.2012 veřejná soutěž “letiště Ralsko”
14.3.2012 veřejné zasedání mikroregionu
27.2.2012 Oznámení č.4/2012 o prodeji parcely
27.2.2012 Oznámení č.3/2012 o prodeji parcely
27.2.2012 Oznámení č.2/2012 o prodeji parcely
27.2.2012 Oznámení č.1/2012 na směnu parcel
25.2.2012 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011
7.2.2012 Rozpočtový výhled na rok 2011 až na rok 2015
6.2.2012 pozemkový fond -seznam pozemků určených k prodeji,veřejná nabídka
19.1.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva
16.1.2012 Rozhodnutí o umístění stavby
12.1.2012 Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2012/2013
12.1.2012 Veřejné zasedání mikroregionu
8.1.2012 Návrh rozpočtu obce 2012
20.12.2011 Veřejná vyhláška-oznámení
20.12.2011 Rozhodnutí o umístění stavby
14.12.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva
9.12.2011 pozemkový fond-seznam pozemků určených k prodeji, veřejná nabídka
1.12.2011 Oznámení -zahájení územního řízení
23.11.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva
22.11.2011 Oznámení o zamýšleném převodu- pozemkový fond
9.11.2011 veřejné zasedání mikroregionu
21.10.2011 Oznámení – o spojení územního a stavebního řízení
21.10.2011 Pozemkový fond-seznam pozemků-nabídka náhradních pozemků pro oprávněné osoby
18.10.2011 Rozhodnutí o umístění stavby- stavební povolení
10.10.2011 Návrh rozpočtu mikroregion Český ráj 2012
10.10.2011 Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
21.9.2011 Oznámení
20.9.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva
20.9.2011 Rozhodnutí- udělení souhlasu KúLk
26.8.2011 oznámení o spojení územního a stavebního řízení
24.8.2011 Územní rozhodnutí o umístění stavby
22.7.2011 Oznámení -zásad územního rozvoje Libereckého kraje
15.7.2011 Oznámení -zahájení územního řízení
13.7.2011 Veřejná vyhláška
29.6.2011 SčVK výsledná kalkulace vody předávané za rok 2010
22.6.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva
15.6.2011 Mikroregion- veřejné zasedání
8.6.2011 Nařízení města Turnova
25.5.2011 -Rozhodnutí o umístění stavby- stavební povolení
23.5.2011- Závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2010
20.5.2011- Mikroregion- závěrečný účet za rok 2010
18.5.2011- Veřejné zasedání zastupitelstva
16.5.2011 – Rozhoidnutí o umístění stavby
16.5.2011 – Rozhodnutí o umístění stavby
6.5.2011 – Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva
27.4.2011 – Oznámení o uložení písemnosti
22.4.2011 – Oznámení o zahájení řízení
20.4.2011 – Veřejné zasedání zastupitelstva
15.4.2011 – Oznámení o spojení územniho a stavebního řízení
4.4.2011 – Rozhodnutí o umístění stavby
28.3.2011 – Nařízení č.3/2011 Krajské veterinární správy
23.3.2011 – Veřejné zasedání zastupitelstva
18.3.2011 – Rozhodnutí o umístění stavby Táborová základna Krčkovice
17.3.2011 – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
11.3.2011 – Rozpočtový výhled na rok 2010-2014
11.3.2011 – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
9.3.2011 – Oznámení o konání sčítání lidu, bytu a domů v roce 2011
16.2.2011 – Veřejné zasedání zastupitelstva
19.1.2011 – Veřejné zasedání zastupitelstva
12.1.2011 – Oznámení ,zahájení územního řízení
10.1.2011 – Návrh rozpočtu
9.1.2011 – Oznámení ředitele školy
6.1.2011 – Uzavření veřejnoprávní smlouvy