obec v srdci Českého ráje

Obec má platný územní plán.

Územní plán Hrubá Skála (2010) – vydalo zastupitelstvo obce Hrubá Skála usnesením č. 54/2010 ze dne 11.10.2010, nabytí účinnosti 04.11.2010.

Změna č. 1 Územního plánu Hrubá Skála (2023) – vydalo zastupitelstvo obce Hrubá Skála usnesením č. 32/2023 ze dne 29.08.2023, nabytí účinnosti 19.10.2023

Územní plán Hrubá Skála – ÚPLNÉ ZNĚNÍ po vydání Změny č. 1 (2023)

Zprávy o uplatňování