obec v srdci Českého ráje

„Životní prostředí  – ČOV 2022

Žádosti o dotaci musí být doručeny v písemné nebo elektronické
podobě v termínu od 1.3.2022 do 31.12.2022.
Elektronicky:   prostřednictvím datové schránky
Písemně na adresu: obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov
Osobně: do kanceláře OÚ Hrubá Skála

Vždy v zalepených obálkách s označením „DOTACE ŽP – ČOV“.

Doručit:  formulář  žádosti o dotaci, všechny  povinné  přílohy  žádosti